Voleo bih da budem na email listi
    Vesti
POSLEDNJE VESTI

Geneko POS štampači GPP-60 i GPP-80

Geneko POS štampači za sva prodajna mesta koja koriste računar. Povezivanje preko USB-a, brzina štampe 100-160 mm/sec, automatsko sečenje papira...

Geneko POS terminal za izdavanje fiskalnih računa GRT 110

Ručni POS terminal GRT 110 je elektronski fiskalni uređaj (EFU) sa softverskim integrisanim lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR) koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju nestanka struje ili Internet konekcije. Namenjen je za maloprodajne objekte i uslužne radnje koje izdaju manji broj računa. Osim funkcija propisanih Zakonom o fiskalizaciji, podržano je i centralizovano upravljanje uređajem u korisničkoj mreži i ažuriranje baze artikala daljinskim putem bez obzira na broj lokacija.


 

Serija brzih industrijskih celularnih rutera Geneko GWRI

 

Geneko Remote Access rešenja za daljinski pristup IT resursima

U situaciji otežanog poslovanja izazvanoj vanrednim okolnostima neophodno je osigurati kontinuitet poslovanja i pružanja usluga. Nameće se potreba za daljinskim pristupom IT resursima kompanije kao i za bezbedan i efikasan rad od kuće.
 
Kompanija Geneko nudi rešenja za uspostavljenje daljinskog pristupa IT resursima koja zaposleni mogu lako primeniti bez posebnog predznanja o informacionim tehnologijama.
 
Za uspostavljanje veze koristi se Geneko GWG 3G/4G Gateway koji je opremljen celularnim 3G ili 4G modulima. Uređaj omogućava i mobilnost – zaposleni nije vezan za jednu lokaciju već može biti na bilo kojoj udaljenoj lokaciji, a moguć je i rad u pokretu.
 

Primena rešenja u praksi

 
Svaku udaljenu lokaciju ili zaposlenog treba opremiti jednim GWG uređajem u koji je već umetnuta SIM kartica koja omogućava izlazak na javni Internet. Data SIM kartice za prenos podataka tj. za mobilni Internet javno su dostupne na kioscima po pristupačnim cenama i mogu se dopuniti na uobičajeni način za pripejd dopunu. Druga mogućnost je da se izabere odgovarajući postpejd mobilni net paket. 
 
GWG uređaj je već podešen za mobilnu konekciju na Internet i automatsko podizanje VPN tunela. Računar automatski dobija mrežna podešavanja, a podešeno je i rutiranje – kroz enkriptovani tunel ili kroz javni Internet bez enkripcije. Zaposleni treba samo da uključi uređaj na napajanje i poveže svoj računar mrežnim kablom na GWG uređaj. Na računaru je jedino potrebno podesiti mrežna setovanja na Automatic nakon čega će biti omogućen pristupiti kompanijskoj mreži i Internetu. 
 
U praktičnoj primeni postoji nekoliko opcija koje se pre svega razlikuju na centralnoj lokaciji:
 
Geneko Remote Access

1. Terminacija tunela na kompanijskom firewall-u ili centralnom ruteru


U ovom slučaju jedna strana VPN tunela je na strani GWG Gateway-ja, a druga terminira na kompanijskom firewall-u ili nekom centralnom ruteru. Samo rutiranje ka unutrašnjim kompanijskim mrežama vrši firewall ili centralni ruter. Ovde je važno pravilno mapirati kapacitete na centralnoj lokaciji da bi mogli da opsluže potreban broj zaposlenih.
 
Geneko Remote Access

2. Terminacija tunela na VPN serveru


U ovom slučaju je sve isto na strani uređaja kod zaposlenog, jedino se tunel terminira na VPN serveru koji se nalazi u unutrašnjoj mreži kompanije, najčešće u DMZ-u. Uređaj se konektuje na javnu IP adresu kompanijskog firewall-a koji vrši usmeravanje (port forwarding) prema VPN serveru. Ovde treba povesti računa o kapacitetima VPN servera.
 
Geneko Remote Access

3. Rešenje sa Geneko uređajima na oba kraja VPN tunela


Ovo rešenje je za specifične namene kada treba spojiti par lokacija, na primer na jednoj je računar za nadzor, a na drugoj određena oprema ili računarska mreža. Rešenje je ograničenijeg kapaciteta u odnosu na opisana prethodna dva jer oba uređaja moraju biti opremljeni SIM karticama koje su međusobno vidljive, dakle da su u zatvorenom APN-u. Za ovo rešenje ne mogu se koristiti obične internet SIM kartice već SIM kartice koje čine privatnu mrežu (privatni APN). VPN tunel se podiže između dva GWG uređaja. Ovakvo rešenje je pogodno za praćenje opreme na udaljenim lokacijama kao što su vetrogeneratori, pumpne stanice, naftovodi i slično.
 
 
Potražite detaljniji opis rešenja za uspostavljanje daljinskog pristupa u brošuri.
 
 
Dodatne informacije
 
Pozovite nas na 011 3340-591, 3340-178 ili nam pošaljite mail u vezi implementacije Remote Access rešenja na području vašeg poslovanja.
 

Saznajte više:
 
  • Geneko Remote Access rešenja za daljinski pristup IT resursima, PDF 1.1 MB
 

Copyright © Geneko 2022 | website by Urban dizajn