Voleo bih da budem na email listi
    Satelitsko praćenje vozila   Fox Fleet Management sistem (FMS)

Fox Fleet Management sistem (FMS)

 

Fox FMS sistem za upravljanje voznim parkom sastoji se od AVL uređaja Fox instaliranih u vozila, FMS servera smeštenog u monitoring centru, PC računara, odnosno klijentskih radnih stanica i komunikacione infrastrukture koju obezbeđuje mobilna GSM mreža i Internet. Fox FMS je kompletan sistem za satelitsko praćenje vozila. FMS server u kontrolnom centru permanentno prima podatke koje šalju Fox uređaji preko GSM mreže, obrađuje ih i snima u bazu podataka. Korisnik pristupa podacima preko FMS klijenta ili web sajta i prati kretanje vozila na detaljnim mapama i kontroliše stanje vozila.

Monitoring centar se može instalirati u bilo kojoj firmi sa većim voznim parkom koja ima potrebu praćenja vozila. Za to je dovoljan PC računar, stalna veza sa Internetom, fiksna IP adresa i desktop varijanta FMS softvera. Operater u monitoring centru preko računara i Intraneta, odnosno lokalne računarske mreže komunicira sa FMS serverom koji mu prosleđuje sve podatke o vozilima. Manji korisnici mogu da uspostave vezu sa FMS serverom preko obične dial up konekcije sa Internetom. Za to im je potreban običan web browser (pretraživač) poput Internet Explorera ili Opere i pretplata na usluge satelitskog praćenja vozila prilikom koje korisnik dobija korisničko ime i lozinku. U ovom slučaju na računar se ne instalira nikakav poseban softver, a pristupom FMS serveru, korisnik dobija isti interfejs sa mapama i svim funkcijama za nadgledanje pozicije i stanja vozila i alarmiranje, kao i korisnik koji je direktno povezan sa FMS serverom.

Fox FMS sistem - Satelitsko praćenje vozila

 

Šematski prikaz Fox FMS sistema

 

 

Srce celog sistema je FMS server na kome je instalirana baza podataka, softverske aplikacije i servisi za prikupljanje, memorisanje i distribuciju podataka prikupljenih sa udaljenih Fox AVL uređaja postavljenih u vozila korisnika. Svi podaci pristižu preko mreže mobilne telefonije na javnu statičku IP adresu FMS servera. Obično je serverski računar VPN (Virtual Private Network) tunelom povezan sa serverom operatora mobilne telefonije čime se obezbeđuju podaci na putu od mobilnog operatora do FMS servera. Podaci se dalje preusmeravaju svim klijentima u sistemu (monitoring centrima i ostalim korisnicima) preko lokalne mreže ili WAN-a (Wide Area Network), odnosno Interneta.

 

 

Saznaj više

 

  • Fox FMS - Kompletno rešenje za praćenje vozila i upravljanje voznim parkom, PDF prospekt 2,0 MB

 

 

 

Povezani proizvodi i usluge

 

  

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2020 | website by Urban dizajn