Voleo bih da budem na email listi
    Satelitsko praćenje vozila   Fox Fleet Management sistem (FMS)   Bezbednost podataka
 

Bezbednost podataka

Podaci o vozilima su dostupni samo ovlašćenim korisnicima koji im pristupaju preko računara (FMS klijenta) u monitoring centru ili svog web naloga na sajtu provajdera usluge. Komunikacija sa FMS serverom može se dodatno obezbediti uspostavljanjem VPN tunela.

 

Geneko pruža uslugu GPS praćenja vozila koristeći pouzdanu hardversku infrastukturu visokih performansi za bezbedan prenos podataka. Geneko primenjuje procedure definisane svojim sistemima upravljanja uslugama i bezbednošću informacija koji su usaglašeni sa zahtevima standarda SRPS ISO/lEC 20000-1:2018 i SRPS ISO/lEC 27001:2014.

 

 

Saznaj više

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2024 | website by Urban dizajn