Voleo bih da budem na email listi
    Satelitsko praćenje vozila   Usluga satelitskog praćenja vozila

Excellent SME Sertifikat

Partneri

Huawei

Gemalto Centirion

Olivetti

Usluga satelitskog praćenja i monitoringa vozila

 

Fox FMS predstavlja specijalizovani sistem za praćenje kretanja i aktivnosti vozila, radnih mašina, vozača kao i kontrolu voznog parka 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje korišćenjem GENEKO monitoring centra uz mesečnu nadoknadu.


Za ispravno funkcionisanje ovog sistema neophodno je u vozilo instalirati jedan od uređaja AVL Fox i u zavisnosti od želje korisnika povezati sa signalima čije inforamcije korisnik želi da kontroliše – prati. Praćenje vozila se odvija na sledeći način: uređaj prikuplja informacije o poziciji preko GPS-a kao i informacije sa signala iz vozila a tako prikupljene i obrađene informacije putem GSM mreže prosleđuje na server. Na serveru se vrši obrada pristiglih podataka dok se na aplikaciji prikazuje ili u vidu pozicije na mapi ili u vidu raznih izveštaja na osnovu kojih korisnik vrši kontrolu kretanja svojih vozila kao i ponašanje vozača prema vozilu za vreme trajanja vožnje.

Dovoljno je da korisnik, sa bilo koje lokacije na kojoj se nalazi, obezbedi sebi pristup internetu i preko našeg oficijelnog sajta se uloguje na svoj nalog, korišcenjem zaštitnog User Name-a i Password-a. Na taj način korisnik ima mogućnost nadgledanja svog voznog parka, pregled i generisanje izveštaja koji su Vam potrebni u tom trenutku, kao i uvid u trenutne aktivnosti svojih vozila.

 

Osnovne prednosti ovakvog rešenja:

  • Nema dodatnih ulaganja kao sto su računar serverskih karakteristika sa odgovarajućim operativnim sistemom ili obezbeđivanje prateće opreme koja između ostalog uključuje i jedinice za besprekidno napajanje,
  • GENEKO-sistemska podrška sa limited lifetime garancijom – neograničen servis i podrška,
  • Sigurnost podataka-čuvanje podataka na serveru Nemačkog telekoma sa svim sigurnosnim aspektima,
  • Prijem određene grupe izveštaja na unapred definisanje e-mail adrese...

 

 

Demonstracija FOX Fleet Management sistema

 

FMS Fox Tracker - Satelitsko praćenje vozila

 

Za dodeljivanje demo naloga i testiranje Fleet Management sistema kontaktirajte Geneko AVL team:

Tel: 011/3340-178, 3340-591

E-mail: foxsupport@geneko.rs

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2020 | website by Urban dizajn