Voleo bih da budem na email listi
    Brza uspostava konekcije za prenos podataka za uslužne delatnosti - distribucija električne energije, gasa i vode
POSLEDNJE VESTI

Geneko POS štampači GPP-60 i GPP-80

Geneko POS štampači za sva prodajna mesta koja koriste računar. Povezivanje preko USB-a, brzina štampe 100-160 mm/sec, automatsko sečenje papira...

Geneko POS terminal za izdavanje fiskalnih računa GRT 110

Ručni POS terminal GRT 110 je elektronski fiskalni uređaj (EFU) sa softverskim integrisanim lokalnim procesorom fiskalnih računa (L-PFR) koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju nestanka struje ili Internet konekcije. Namenjen je za maloprodajne objekte i uslužne radnje koje izdaju manji broj računa. Osim funkcija propisanih Zakonom o fiskalizaciji, podržano je i centralizovano upravljanje uređajem u korisničkoj mreži i ažuriranje baze artikala daljinskim putem bez obzira na broj lokacija.


 

Serija brzih industrijskih celularnih rutera Geneko GWRI

 

Brza uspostava konekcije za prenos podataka za uslužne delatnosti - distribucija električne energije, gasa i vode


Značaj tačne i pravovremene informacije, kao i uvek prisutne kontrole u savremenim uslužnim delatnostima je veoma dobro shvaćena jer ovi faktori danas predstavljaju imperativ kod pametnih sistema snabdevanja. Nedostatak pouzdane komunikacije između različitih delova sistema neizbežno uzrokuju lošu dijagnostiku, veće troškove održavanja i nižu pouzdanost koja vodi nezadovoljstvu korisnika što predstavlja glavni nedostatak u poređenju sa konkurencijom u datoj industriji.

 

Tipičan sistem za isporuku ima distribuiranu topologiju koja sadrži nekoliko slojeva, šireći se počev od srca sistema ka spolja, sve do krajnjih korisnika. Ovi slojevi moraju imati mogućnost komunikacije kako sa centralnom lokacijom snabdevača resursa, tako i između sebe da bi imali robustan ali i fleksibilan sistem isporuke.

 

Sistem električne energije, na primer, u svom srcu ima elektrane: generisana energija se prenosi preko podstanica i električnih vodova do brojila na lokaciji potrošača.

 

Za razliku od centralizovanih elektrana, podstanice su raštrkane na različitim lokacijama i često su smeštene tamo gde nema adekvatne infrastrukture. U prošlosti, obezbeđivanje dvosmerne digitalne komunikacije u takvim okolnostima je bio glavni izazov.

 

Ovo jednako važi i za distribuciju gasa, vode i ostalih resursa gde je prisutna stalna potreba za pouzdanom komunikacijom između delova sistema, kako na centralnoj lokaciji tako i na njegovim obodima.

 
Saznaj više:
 
 
Brza i laka implementacija
 
Geneko GWR ruteri su dizajnirani za brzu implementaciju na terenu. Oslanjajući se na mobilne mreže umesto fiskne žičane linije, Geneko GWR ruteri se mogu implemetirati na doslovno svakoj lokaciji sa pokivenošću mobilnom mrežom što ih čini idealnim rešenjem za povezivanje udaljenih lokacija na kojima nema adekvatne infrastrukture, što je tipičan slučaj za energetske sisteme. Kako veza preko mobilnih mreža predstavlja samo deo tradicionalnih iznajmljenih telekomunikacionih linija, Geneko GWR ruteri su veoma ekonomično rešenje za povezivanje brojnih udaljenih lokacija koje zahteva samo SIM kartice i korisnički ugovor za mobilni internet kod mobilnog provajdera.
 
Pouzdanost na prvom mestu
 
Geneko GWR ruteri imaju podršku za dve SIM kartice što korišćenjem druge kartice kao redundante veze povećava pozdanost konekcije. Automatizovano prebacivanje sa primarne na back-up konekciju obezbeđuje da veza sa udaljenom lokacijom postoji u svakom trenutku.
 
Iskustvo u testiranju mobilne mreže na terenu
 
Geneko GWR ruteri su potvrdili svoje visoke performanse u radu i pouzdanosti u brojnim mobilnim mrežama širom sveta. Godine iskustva sa brojnim mobilnim provajderima vodile su naprednim WAN parametrima koji se mogu podesiti u nekoliko koraka kako bi se optimizovale performanse rutera u doslovno bilo kojoj mobilnoj mreži na svetu.
 
Podrška za VPN tunele
 
Sa GRE, IPsec i OpenVPN podrškom, Geneko GWR ruteri služe kao snažna i sigurna alternativa fiksnim dalekosežnim konekcijama od tačke do tačke i od tačke do više tačaka, obezbeđujući skalabilno rešenje za zaštićen protok podataka preko mobilnih mreža i Interneta.
 
Podrška za legacy sisteme
 
Serial-to-IP funkcionalnost omogućava povezivanje, kontrolu i prikupljanje podataka sa bilo kog uređaja koji ima serijski RS232 port. Uz to, Geneko GWR rruteri podržavaju proširenje Modbus SCADA preko mobilnih mreža kroz ModbusRTU-to-ModbusTCP funkcionalnost.
 
Robustni industrijski dizajn
 
Dok Geneko GWR ruteri garantuju robustno i pouzdano funkcionisanje u većini primena, Geneko GWR-I serija industrijskih celularnih rutera obezbeđuje podesnije rešenje u izazovnim uslovima eksploatacije. Sa svojim hrapavim metalnim kućištem, povećanim opsegom temperature okruženja (od -25 do +70°C) i širim opsegom voltaže ovi ruteri su pun pogodak za bilo koje nepristupačno i rizično okruženje.
 
Daljinsko upravljanje
 
Geneko GWR ruterima se može upravljati lokalno ili daljinski:
 
 • putem GWR connection wizard-a
 • preko CLI-ja (komandni interfejs) na serijskoj konzoli, telnet i SSH
 • preko HTTP baziranog WEB interfejsa
 • preko GWR Remote Management and Monitoring softvera
 
Daljinsko upravljanje je od neprocenjivog značaja kada se implementira rešenje bežičnog prenosa podataka na terenu jer se na taj način izbegavaju skupa putovanja tehničara do udaljenih lokacija zbog podešavanja ili rešavanja problema na ruterima. GWR Remote management and Monitoring softver je aplikacija dizajnirana da obezbedi centralizovano upravljanje i praćenje velikog broja udaljenih GWR jedinica. Uz pomoć ovog softvera, NOC (Network Operations Center) osoblje je u mogućnosti da prati sve kritične parametre udaljenih jedinica, konfiguriše, ažurira firmver, analizira sistemske logove, kreira statističke izveštaje i drugo.
 
Višestruki bezbednosni mehanizmi su implementirani sa ciljem sprečavanja neovlašćenog pristupa centralnoj platformi i udaljenim jedinicama. Jedan NOC profesionalni izvršilac može biti ovlašćen da prati i kontroliše jednu ili više frupa udaljenih jedinica. Ove grupe su kreirane i dodeljene od strane administratora kompanije. Sistem konstantno prati udaljene jedinice i u slučaju da jedna ili više njih postane nedostupno, sistem alarmira administratora (grupe i/ili kompanije). Administrator može izabrati željeni tip alarma za takve situacije. Konfigurisanje i unapređenje grupe rutera je sada postalo veom alak zadatak zahvaljujući Remote Management and Monitoring System-u. Administrator grupe može postaviti željeni konfiguarcioni fajl ili novu verziju firmvera za višestruke jedinice ili grupe jedinica istovremeno. Ažuriranje i konfiguracija “over the air” (OTA) značajno smanjuje troškove održavanja sistema. Napredni alati za izveštavanje omogućavaju administratoru da kreira podesive izveštaje i grafikone vezane za dostupnost uređaja, performanse i izuzetke. Analiza ovih izveštaja i grafikona može rezultirati optimizacijom celokupnog sistema.
 
Ekonomična veza kao poslednja karika u komunikacionom lancu
 
Tradicionalni pristup u povezivanju različitih delova sistema snabdevanja počiva na iznajmljenim telekominikacionim vezama i žičanom infrastrukturom. Ekspanzijom IP mreža širom sveta, najveći deo komunikacije je prešao u IP oblast sa novom opremom koja je “originalni IP” dizajn i sa legacy uređajima koji su uključeni kao konvertori interfejsa. Komunikacija na velikim udaljenostima se razvija tako što manje zavisi od skupih iznajmljenih telekomunikacionih linija jer se sada favorizuju pristupačnija rešenja bazirana na VPN-ovima i javnom Internetu.
 
Ipak, upotreba optičkih kablova ili instaliranje DSL/kablovskih veza da bi se obezbedila IP konekcija i Internet pristup u okviru sistema snabdevanja je često skupa i nepodesna. Dok ključne komponente sistema uobičajeno komuniciraju putem fiksne infrastrukture, veza između tih ključnih komponenti i rubova sistema zahteva ekonomičnije rešenje.
 
Geneko GWR ruteri su dizajnirani kao robustna rešenja sa ciljem da obezbede daljinsku vezu putem mobilnih mreža. Niska latencija veze i veoma velike brzine prenosa podataka koje nudi postojeća mobilna infrastruktura eliminišu potrebu za skupom žičanim infrastrukturom gde god postoji mobilna pokrivenost. Geneko GWR ruteri upareni sa mobilnom mrežom formiraju stabilnu i pouzdanu vezu između fiksne centralne mreže provajdera usluga i svih njegovih udaljenih jedinica.
 
Optimalan odgovor na zahteve komunalnih snabdevača
 
Geneko GWR serija celularnih rutera obezbeđuje sigurnu bežičnu komunikaciju u realnom vremenu pogodnu za praćenje, kontrolu, nadzor i upravljanje:
 
 • Snabdevača električnom energijom
 • Snabdevača gasa, nafte i grejanja
 • Vodosnabdevanja i kanalizacije
 
Podstanice za snabdevanje električnom energijom, raštrkane na različitim lokacijama gde nema adekvatne infrastrukture se mogu lako povezati putem Geneko GWR rutera i mobilne mreže koji omogućavaju:
 
 • Povezivanje različitih regulatora, kontrolera i električnih prekidača
 • Povezivanje inteligentnih elektronskih uređaja (IED) za efikasnije preusmeravanje energije
 • Povezivanje legacy opreme sa serijskim i Modbus SCADA interfejsima
 • Obezbeđivanje praćenja grešaka u sistemu
 • Dostavljanje vremenskih i seizmičkih podataka sa udaljenih lokacija
 • Obezbeđivanje daljinsku kontrolu pristupa i daljinski video nadzor
 • Obezbeđivanje Internet prisupa za radnike na terenu
 
Snabdevači gasa, nafte i grejanja zahtevaju pouzdanu i fleksibilnu infrastrukturu za prenos energije koja zahteva veliki broj instaliranih senzora duž cevovodnog sistema i centralne podatke na kompresorskim i crpnim stanicama. Geneko GWR ruteri obezbeđuju putanju za komunikaciju koja vodi:
 
 • Poboljšanom integritetu i pouzdanosti cevovodnih sistema
 • Efikasnom korišćenju postojećih kapaciteta
 • Optimizovanoj dostavi goriva i energije
 • Daljinskom prikupljanju temperaturnih, podataka o pritisku i svih relevantnih informacija
 • Izveštavanju i alarmiranju u realnom vremenu u slučaju curenja, požara i drugih rizika
 • Poboljšanoj bezbednosti
 
Upošljavanje Geneko GWR rutera u sistemima komunalnih usluga vodi unapređenju ukupnih performansi, bržoj i pouzdanijoj dijagnostici, kontroli u realnom vremenu, višem stepenu bezbednosti i smanjenoj potrošnji energije.

 

 

Ovde možete preuzeti brošuru (na engleskom jeziku):

 

Copyright © Geneko 2022 | website by Urban dizajn