Voleo bih da budem na email listi
    Satelitsko praćenje vozila   Fox Fleet Management sistem (FMS)   Fox FMS rešenja
Fox FMS softver
Fox FMS rešenja

Excellent SME Sertifikat

Partneri

Huawei

Gemalto Centirion

Olivetti

 

Fox FMS rešenja

Kontrola goriva

 

 

Kontrola nivoa goriva korišćenjem FMS interfejsa

 

Fleet Management System FMS je otvoreni standard za praćenje parametara rada vozila usvojen od strane najvećih proizvođača vozila  koji omogućava očitavanje sledećih parametara: gorivo, brzina vozila, broj obrtaja, opterećenje na osovinama, ukupan broj radnih sati, tahografske informacije, broj kilometara do sledećeg servisa, temperatura rashladne tečnosti, i puno drugih informacija.


Kotrola nivoa goriva korišćenjem podataka sa CAN bus linije na vozilu

 

Geneko FMS sistem ima mogućnost očitavanja podataka direktno sa CAN bus linije vozila korišćenjem dodatnih uredjaja. Pre svega ovo rešenje je dobro za vozila koja nemaju FMS standard. Podaci koji su dostupni za očitavanje zavise od tipa, modela svakog vozila pojedinačno.


Kontrola nivoa goriva korišćenjem externih senzora ugradjenih u rezervoar

Geneko uredjaji, kao i Geneko  sistem imaju mogućnost očitavanja i praćenja nivoa goriva ugradnjom eksternih senzora u rezervoare vozila. Senzori se ugradjuju u rezervoare vozila i daju preciznu informaciju o nivou goriva u rezervoaru, količini sipanog goriva, i eventualnu kradju goriva. Sve informacije su dostupne putem izveštaja i grafičkim prikazom.


Kontrola potrošnje goriva korišćenjem protokomera

Kontrola goriva ugradnjom dodatnog merača protoka goriva namenjena je kompanijama koje u svom voznom parku imaju radne mašine, koje imaju veliku potrošnju goriva radom u mestu, pod opterećenjem. Korisnik dobija mogućnost potpune kontrole potrošenog goriva, trenutne potrošnje pod odredjenim opterećenjem i prosečne potrošnje goriva.
 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2019 | website by Urban dizajn