Voleo bih da budem na email listi
    Ostali proizvodi   Sistemi za identifikaciju Virdi   Evidencija radnog vremena
Uređaji za identifikaciju Virdi
Evidencija radnog vremena

Excellent SME Sertifikat

Partneri

Huawei

Gemalto Centirion

Olivetti

 

Evidencija radnog vremena

Programski paket FP350N za evidenciju radnog vremena
 

Kompanija Geneko još od 2002. godine u svojoj ponudi ima samostalno razvijen programski paket koji u kombinaciji sa uređajima za identifikaciju Virdi, služi za evidenciju radnog vremena zaposlenih. Trenutno aktuelna verzija softvera je Geneko FP350N koji radi pod Microsoft Windows operativnim sistemom (98, NT, 2000 i XP).

 

Programski paket se sastoji iz dva dela, serverskog i klijentskog, a prilagođen je radu u lokalnoj mreži u višekorisničkom okruženju. Serverska strana prikuplja podatke sa uređaja i vrši njihovo upisivanje u bazu podataka. Ovaj deo aplikacije obavlja i upisivanje zaposlenih i posetilaca u sistem, njihovo registrovanje na uređaj, kao i podešavanje parametara uređaja. Klijentska strana tumači podatke iz baze i na osnovu njih generiše različite izveštaje po zahtevu korisnika. Definisanjem radnih kalendara, tj. parametara radnog vremena kao što su početak i završetak radnog vremena, tolerancija kašnjena na posao, klizno radno vreme, itd, raznovrsnost izveštaja dolazi do izražaja i postaje glavna prednost programa.

 

Nakon potpuno definisanih parametara radnih kalendara moguće je raditi izveštaje na dnevnom i mesečnom nivou, kao i za proizvoljan broj dana. Ovim izveštajima mogu se pratiti događaje poput dolaska i odlaska sa posla, pauze, službenih i privatnih izlazaka, prekovremenog rada, kašnjenja, itd. Svi izveštaji se mogu čuvati u elektronskom obliku, štampati ili prebaciti u Excel (.xls) format. Softver je organizovan tako da se podaci čuvaju na jednom računaru (serveru), a može im se pristupiti sa više računara u mreži. Programski paket trenutno podržava rad sa bazama podataka MS SQL 2000, MS SQL 2005 Express i MS Access 2000 i može se lako instalirati u postojeće informacione sisteme korisnika i prilagoditi specifičnim zahtevima.

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2020 | website by Urban dizajn