Voleo bih da budem na email listi
    Ostali proizvodi   Prilagođavanje softvera   Primeri prilagođavanja softvera
Primeri prilagođavanja softvera

Excellent SME Sertifikat

Partneri

Huawei

Gemalto Centirion

Olivetti

 

Primeri prilagođavanja softvera

U cilju zadovoljenja potreba klijenata, kao i dobrih odnosa razvijenih tokom godina saradnje, radimo i prilagođavanje i razvoj sistema prema zahtevu kupaca.

 

Primeri rešenja prilagođavanja softvera potrebama korisnika

 

FMS Prilagođavanje

 

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i velikog broja realizovanih  FMS sistema, u saradnji sa klijentima, razvili smo niz podsistema, modula i prilagodjenja korisnicima. Implementirali smo integraciju sa postojećim informacionim sistemima klijenata preko razmene podataka kroz automatsko ažuriranje, export, import podataka od klijenta ili ka njemu, korišćenjem i razvojem web ili windows servisa.

 

Primeri iz prakse

 

Logistički izveštaji

Izveštaji prilagodjeni kompanijama koje rade distribuciju i svakodnevno obilaze veliki broj tačaka od interesa. Realizovali smo izveštaje i alate koji daju precizne podatke i kontrolu o poseti definisanim tačkama, kao i sve neophodne podatke o vremenu, kilometraži, rutama, neregularnim situacija, prevelikim zadržavanjima i slično.

 

Izveštaji o obavljenim razmenama poštanskih pošiljaka

Izveštaj prilagođen za potrebe Direkcije za transport JKP Pošte Srbije, realizovan kroz integraciju sa postojećim informacionim sistemima klijenta. Izveštaji daju precizna odstupanja stvarnih od predviđenih vremena razmena po poštanskim jedinicama zadatim geokoordinatama.

 

Sistem kontrole rada rashladnih sistema (termoking)

Sistem daje preciznu evidenciju o vremenu i načinu rada ovih sistema kroz razne izveštaje.

 

Sistem kontrole rada perifernih uredjaja na radnim mašinama

Realizovan je kontrolom vremena i lokacije rada beton pumpe.

 

 

GPRS Terminali - Spark sistem

 

Spark sistem se može lako prilagoditi specifičnim zahtevima korisnika programiranjem poslovnog i komunikacionog softvera. Implementacija sistema je vrlo brza i jednostavna. Na centralni računar se instalira poslovni softver, a fiskalne kase se povezuju sa Spark terminalima preko serijske veze. Namenjen je korisnicima sa velikim brojem fiskalnih kasa koje su udaljene od centrale. U ovoj situaciji, korisnici imaju poteškoća sa utvrđivanjem prometa i prodatih količina, menjanjem cena i artikala i održavanjem baze podataka. Bežična komunikacija i brzo razmenjivanje podataka daju mogućnost korisniku da brzo reaguje na nove tržišne okolnosti i da unapredi svoju distribuciju i prodaju. Primljene izveštaje o dnevnoj prodaji, sistem automatski prosleđuju u back-office aplikaciju na dalju analizu što dopušta korisniku vođenje efikasne politike prodajnih cena i asortimana, planiranje nabavki, adekvatno snabdevanje prodavnica i smanjenje troškova.

 

 

Komunikacioni sistemi - Fiskalne kase

 

Razvoj java komunikacionog softvera za komunikaciju između fiskalne kase i postojećeg softvera korisnika.

 

Prilagođavanje postojećeg softvera za komunikaciju između fiskalne kase i računara prema specifičnostima načina komunikacije postojećeg softvera klijenta.

 

 

Saznaj više:

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2022 | website by Urban dizajn