Voleo bih da budem na email listi
    Fiskalni uređaji i rešenja   Stari modeli fiskalnih uređaja   GPRS terminal Spark za kase
 

GPRS terminal Spark za kase

GPRS terminal Spark za centralizovano upravljanje fiskalnim kasama

 

GPRS terminal Spark omogućava daljinsku kontrolu i centralizovano upravljanje fiskalnim kasama, korišćenjem GSM mreže i Interneta. Kontrola se ostvaruje preko računara, PDA uređaja ili mobilnog telefona povezanih na Internet. Terminal podržava automatski prenos podataka između centralnog računara i kase, na primer upis podataka u fiskalnu kasu ili očitavanje i slanje podataka ka serveru korisnika.

 

Terminal Spark ima sopstvenu IP adresu tako da svaki uređaj povezan sa terminalom preko RS232 porta postaje deo TCP/IP mreže korisnika. Time se rešava problem svakodnevne komunikacije sa velikim brojem kasa razmeštenih na udaljenim ili teško pristupačnim lokacijama. Za uspostavljanje veze i prenos podataka u realnom vremenu koriste se GPRS, CSD i SMS servisi. Takođe je moguće uspostaviti Internet dial up vezu sa terminalom koji u tom slučaju radi kao GSM modem. Spark je u potpunosti programabilan i upravljiv i poseduje internu memoriju.

 

 

Spark sistem za centralizovano upravljanje fiskalnim uređajima i kontrolu prodaje

 

Spark sistem omogućava bežično povezivanje fiskalnih uređaja sa centralnim računarom korisnika, odnosno automatsko upravljanje i kontrolu fiskalnih kasa i štampača s jednog mesta. Ovaj sistem rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u veliki broj uređaja koji se nalaze na udaljenim prodajnim mestima. Sistem je zasnovan na Spark GPRS terminalu koji omogućava prenos podataka preko GSM mreže korišćenjem GPRS servisa (General packet radio service).

 

 

Glavne funkcije sistema

 

  • Efikasna komunikacija između centralnog servera korisnika i svih fiskalnih uređaja u njegovoj prodajnoj mreži
  • Centralizovano upravljanje fiskalnim uređajima i kontrola prometa
  • Automatski upis podataka u uređaj (npr. ažuriranje baze podataka) i automatsko očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ka serveru korisnika
  • Neprekidna i istovremena veza centralnog računara sa neograničenim brojem fiskalnih uređaja bez obzira na njihovu lokaciju

 

 

Preuzmi

 

 

 

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2024 | website by Urban dizajn