Voleo bih da budem na email listi
    Fiskalni uređaji i rešenja   Softver za fiskalne uređaje   Centralizovano upravljanje
 

Centralizovano upravljanje

Spark sistem za centralizovano upravljanje fiskalnim uređajima i kontrolu prodaje

 

Spark sistem omogućava bežično povezivanje fiskalnih uređaja sa centralnim računarom korisnika, odnosno automatsko upravljanje i kontrolu fiskalnih kasa i štampača s jednog mesta. Ovaj sistem rešava problem svakodnevnog ažuriranja podataka o artiklima upisanim u veliki broj uređaja koji se nalaze na udaljenim prodajnim mestima. Sistem je zasnovan na Spark GPRS terminalu koji omogućava prenos podataka preko GSM mreže korišćenjem GPRS servisa (General packet radio service). Sistem je prvenstveno namenjen velikim i srednjim maloprodajnim preduzećima, ali ga može primeniti svako ko želi da unapredi svoje poslovanje i kvalitet prodajne usluge.

 

Glavne funkcije

 

  • Efikasna komunikacija između centralnog servera korisnika i svih fiskalnih uređaja u njegovoj prodajnoj mreži
  • Centralizovano upravljanje fiskalnim uređajima i kontrola prometa
  • Automatski upis podataka u uređaj (npr. ažuriranje baze podataka) i automatsko očitavanje i slanje izveštaja o prodaji ka serveru korisnika
  • Neprekidna i istovremena veza centralnog računara sa neograničenim brojem fiskalnih uređaja bez obzira na njihovu lokaciju


Prednosti rešenja

 

  • Brzo slanje i prikupljanja podataka
  • Bezbedan prenos podataka – centralni server i fiskalni uređaji povezani preko GPRS terminala pripadaju zaštićenoj TCP/IP mreži
  • Samostalan rad – GPRS terminalima se može zadati vremenski raspored izvršavanja željenih radnji. U slučaju prekida veze sa GSM mrežom, uređaj će automatski uspostaviti vezu kada pristup mreži bude moguć
  • Minimalna cena korišćenja – cena prenosa podataka je srazmerna količini prenetih podataka, a ne vremenu prenosa

 

 

SPARK GPRS TERMINAL

 

Šematski prikaz sistema za centralizovano upravljanje fiskalnim uređajima

 

 

 

Upravljanje sistemom

 

 

Centralni računar upravlja svim fiskalnim uređajima istovremeno tako što generiše posebne upravljačke datoteke koje izvršavaju GPRS terminali. Korisnik određuje pojedine radnje i vreme njihovog vršenja, na primer promena cena ili dnevno čitanje izveštaja i liste prodatih artikala kao i ažuriranje baze artikala. GPRS terminal upisuje primljene podatke u uređaj i čita tražene podatke iz uređaja, upisuje ih u svoju internu memoriju i automatski šalje ka centralnom serveru u zakazano vreme. Centralni računar je sposoban da identifikuje svaki fiskalni uređaj u mreži i datume primljenih izveštaja.

 

 

Dokumentacija

 

 

 

Saznaj više:

 

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2021 | website by Urban dizajn