Voleo bih da budem na email listi
    Fiskalni uređaji i rešenja   Fiskalne kase Geneko   Fiskalizacija i defiskalizacija
 

Fiskalizacija i defiskalizacija

Za fiskalizaciju registar kase neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 

  1. Rešenje Agencije za privredne registre (kopija, jedan primerak)
  2. Potvrdu o izvršenoj registraciji – PIB (kopija, jedan primerak)
  3. Ukoliko je preduzeće u PDV-u treba da dostavi dokument Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV; ukoliko nije u PDV-u treba da dostavi Izjavu da preduzeće nije u PDV-u (jedan primerak)
  4. Popunjen i overen Zahtev za fiskalizaciju (jedan primerak).

• Ukoliko se razlikuje adresa na kojoj je registrovana firma od adrese na kojoj će fiskalna registar kasa biti instalirana, treba dostaviti fotokopiju Odluke preduzeća o otvaranju maloprodajnog objekta overenu od strane Poreske uprave (pisarnica)

  1. Telekom Ugovor za SIM karticu – popuniti u dva primerka, overiti pečatom svaka strana Ugovora na označenom mestu
  2. Potpisan i overen Ugovor o kupoprodaji fiskalne registar kase (popuniti u dva primerka)

 

Formular zahteva za fiskalizaciju i defiskalizaciju i ostalu dokumentaciju možete da preuzmete na stranici Dokumentacija.

 

 

Fiskalizacija se obavlja u ovlašćenim servisima i centralnom servisu Geneko fiskalnih kasa TEHNIKA OLIVETI AD, Kumodraška 160, Beograd.

 

Dodatne informacije vezane za postupak fiskalizacije i defiskalizacije možete da dobijete od Slobodanke Mirković preko telefona 011/2462-183 ili email-a.

 

Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2021 | website by Urban dizajn