Voleo bih da budem na email listi
    Fiskalni uređaji i rešenja   Fiskalne kase Geneko   Dodatna oprema
 

Dodatna oprema

Geneko Spark - GPRS terminal opšte namene

 

 

GPRS terminal Spark omogućava daljinsku kontrolu i centralizovano upravljanje različitim uređajima, korišćenjem GSM mreže i Interneta. Kontrola se ostvaruje preko računara, PDA uređaja ili mobilnog telefona povezanim na Internet. Terminal podržava automatski prenos podataka između centralnog računara i uređaja, na primer upis podataka u uređaj ili očitavanje i slanje podataka ka serveru korisnika. GPRS Terminal Spark ima sopstvenu IP adresu tako da svaki uređaj povezan sa terminalom preko RS232 porta postaje deo TCP/IP mreže korisnika. Time se rešava problem svakodnevne komunikacije sa velikim brojem uređaja razmeštenim na udaljenim ili teško pristupačnim lokacijama. Za uspostavljanje veze i prenos podataka u realnom vremenu koriste se GPRS, CSD i SMS servisi. Takođe je moguće uspostaviti Internet dial up vezu sa terminalom koji u tom slučaju radi kao GSM modem. Spark je u potpunosti programabilan i upravljiv i poseduje internu memoriju.

 

 

Glavne funkcije

 

 • Efikasna komunikacija centralnog servera ili druge kontrolne jedinice sa svim uređajima u IP mreži korisnika
 • Dvosmerni prenos podataka preko GSM mreže i Interneta
 • Automatski upis podataka u uređaje i automatsko očitavanje i slanje izveštaja ka serveru korisnika
 • Centralizovano upravljanje i kontrola

 

 

GP Spark Schema

 

Shema sistema Spark

 

Primena

 

GPRS terminal Spark se može primeniti u industriji, saobraćaju, maloprodaji, sigurnosnim i teritorijalno razuđenim sistemima koji zahtevaju daljinsku komunikaciju između kontrolnog centra i udaljenih uređaja. Spark se lako prilagođava specifičnim zahtevima korisnika promenom softvera i modifikovanjem hardvera zbog postizanja tražene funkcionalnosti i kompatibilnosti. Sistem je vrlo ekonomičan u eksploataciji zahvaljujući brzom i jednostavnom instaliranju, jeftinom prenosu podataka i zanemarljivim troškovima održavanja.

 

Primena GPRS terminala Spark je naročito značajna kod procesa fiskalizacije. Oko 40% instaliranih GPRS terminala u Srbiji su Spark terminali za fiskalne kase. Pomoću njih se odvija jednostavna, efikasna i ekonomična razmena podataka između servera Poreske uprave i fiskalne kase.


Pomoću terminala Spark može se uspostaviti veza sa uređajima na lokacijama bez telefonske linije što značajno povećava mogućnost njegove primene:

 • Kontrola i nadzor mernih uređaja

· Uređaji za neprekidno napajanje (UPS)

· Regulatori toplote i protoka

· RFID čitači

 • Maloprodaja

· Fiskalni štampači

· Fiskalne kase

 • Automati za igre na sreću
 • Sigurnosni sistemi

 

 

Prednosti

 

 • Univerzalna primena – GPRS terminal Spark može upravljati različitim uređajima preko RS-232 interfejsa
 • Stalna veza računara sa svim kontrolisanim uređajima
 • Komunikacija sa uređajima na celoj teritoriji koju pokrivaju mobilni operatori
 • Mogućnost pristupa pomoću računara ili PDA uređaja povezanog na Internet ili mobilnog telefona koji ima GPRS i wap browser
 • Bezbedan prenos podataka – centralni server, druge kontrolne jedinice i uređaji povezani preko GPRS terminala pripadaju zaštićenoj TCP/IP mreži
 • Samostalan rad – GPRS terminalima se može zadati vremenski raspored izvršavanja željenih radnji, na primer slanje izveštaja
 • Minimalni troškovi korišćenja – troškovi prenosa podataka srazmerni su količini prenetih podataka, a ne vremenu potrošenom za prenos i uspostavljanje veze
 • Vrlo jednostavna i brza instalacija i jednostavno korišćenje
 • Univerzalna primena – GPRS terminal Spark može upravljati različitim uređajima preko RS-232 interfejsa

 

 

Saznaj više:

 

Download

 
Želeo bih da budem na GENEKO email listi
Molimo unesite slova onako kako su prikazana

Copyright © Geneko 2020 | website by Urban dizajn