Voleo bih da budem na email listi
    Obaveze obveznika fiskalizacije
POSLEDNJE VESTI

Snižena cena kase SuperCash Plus

Nabavite vrhunsku fiskalnu kasu SuperCash Plus za 180 € + PDV. Ovo je jedna od najpouzdanijih kasa na tržištu. Ne plaća se licenca za LPFR.

Geneko POS štampači GPP-60 i GPP-80

Geneko POS štampači za sva prodajna mesta koja koriste računar. Povezivanje preko USB-a, brzina štampe 100-160 mm/sec, automatsko sečenje papira...


 

Serija brzih industrijskih celularnih rutera Geneko GWRI

 

Obaveze obveznika fiskalizacije

Na ovoj stranici se nalaze informacije namenjene obveznicima fiskalizacije kao pomoć pri ispunjavanju njihovih obaveza propisanih novim propisima o elektronskog fiskalizaciji.

 

Zvanične informacije i propise o eFiskalizaciji mogu se preuzeti preko sledećih linkova:

 

 


1. Prijava poslovnog prostora

 

Obveznik fiskalizacije dužan je da pre početka korišćenja elektronske fiskalne kase za izdavanje fiskalnih računa u svom poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji Poreskoj upravi dostavi zahtev za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora. Zahtev se popunjava na web portalu Poreske uprave ePorezi.

Na sajtu Poreske uprave nalazi se objašenje o popunjavanju prijave na ovom linku.

 


2. Prijava na elektronske servise Poreske uprave

 

Za pristup elektronskim servisima koristi se aplikacija ePorezi koja se preuzima sa portala ePorezi i instalira na računar.
Autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).
Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaje jedno od sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Registar sertifikacionih tela nalazi se na ovoj web adresi.
Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi.

 


3. Upit za bezbednosni element

 

Bezbednosni element se izdaje obvezniku fiskalizacije na osnovu zahteva podnetog Poreskoj upravi.
Autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata (BE) za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje BE-a. Zahtev se automatski odobrava, osim u određenim slučajevima u kojima je odobrava nadležni službenik. Obveznik fiskalizacije treba da naruči BE kada je spreman za fiskalizaciju, odnosno kada izabere određeni fiskalni uređaj koji će koristiti: elektronsku kasu, računar, tablet ili mobilni telefon. Nakon toga treba da izabere odgovarajuću formu bezbednosnog elementa koji može biti u vidu pametne kartice (u punoj veličini ili perforirana) ili u vidu fajla.
Nove Geneko fiskalne kase koristiće BE u vidu perforirane pametne kartice u dimenziji mini SIM (2FF).
Bezbednosni element se izdaje sa vremenski ograničenim elektronskim sertifikatom i to sa rokom trajanja od najmanje godinu dana, a najviše četiri godine od dana donošenja rešenja.

 


4. Preuzimanje bezbednosnog elementa


Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru “Vaš poreznik” u nadležnoj filijali Poreske uprave. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče na portalu ePorezi zajedno sa instrukcijama za njegovo preuzimanje.

 


5. Povezivanje sa Poreskom upravom


Nakon što obveznik preuzme bezbedonosni element u vidu pametne kartice, ubacuje ga u fiskalnu kasu u odgovarajući Smart Card interfejs (slot), čime se završava proces eFiskalizacije.

 

 

Dodatne informacije

 

Za sve dodatne informacije u vezi Geneko fiskalnih uređaja možete nam se obratiti preko telefona 011 3226 265, 3340-178 lok. 205 ili e-mail-a: fcrprodaja[at]geneko.rs..

 Saznaj više

 

 

 

Copyright © Geneko 2024 | website by Urban dizajn